2009. szeptember 30., szerda

Mózes Éneke (V. Móz. 32)

32/40 Tisri 13

Átdolgozta: Takács István Plámen


Halljátok, egek! amiket szólok és

Hallja a föld! számnak ékes beszédeit


Csepegjen tanításom, mint az eső!

Hulljon mint harmat beszédem,

mint langyos zápor a sarjadó fűre,

a záporeső a lankadt gyepre!


YaHVeH nevét hirdetem!

adjatok dicsőséget Istenünknek!


A Kősziklának!

kinek tettei tökéletesek,

mert igazság minden útja,

a hűség Istene,

nincs benne törvényszegés,

igaz és egyenes Ő


Vétkeztek ellene,

kik nem fiai többé

undokságok által a maguk gyalázatára,

gonosz és elvetemült nemzedék!


Hát ezzel fizettek JaHVénak,

te ostoba és balga nép?

avagy nem Atyád-é, aki szerzett?

Ő alkotott és tett erőssé téged!


Emlékezzél meg a régi időkről,

gondolj csak át minden nemzedéket,

Kérdezd meg atyádat, és megjelenti

véneidet, és elmondják neked!


Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek,

mikor szétválasztotta az embernek fiait,

megszabta a népek határait,

Isten fiainak száma szerint


s YaHVeH osztályrésze lett az ő népe

Jákób néki sorssal jutott öröksége


A pusztának földjén találta őt

a kietlenségnek üvöltő vadonjában

felkarolta, gondja volt rá,

óvta, mint a szeme fényét


Mint a fészkéről felrebbenő sas,

amely fészkét védi, lebeg a fiókái felett,

kiterjesztett szárnyára veszi,

evezőtollán hordozza őket


Egymaga vezette őt JaHVeH

s nem volt vele idegen nemzetségnek Istene.


Magas földre helyezte őt

hogy egye a mezőknek gyümölcsét

és a kősziklából is mézet szopatott vele

és olajat a kovaszirtből


Tehenek vaját, juhok tejét a bárányok zsírjával,

básáni kosokat és bakkecskéket

a búzaliszt legjavával etted,

és a szőlő vérét, a színbort ittad


Meghízott Jesúrún ("Egyenes"), kirúgott a hámból

meghíztál, kövér, hájas lettél!

és elvetette Eloah-t, alkotóját,

elhagyta szabadító Kőszikláját


Féltésre ingerelték idegen [istenek]kel,

és utálatosságokkal haragra lobbantották

szellemeknek áldoztak, nem Eloahnak,

isteneknek, akiket nem ismertek,

újaknak, kik nemrég jöttek,

akiket az atyák még nem féltek


a Kőszikládat, aki szült elhagytad

és elfelejtetted Istent, aki világra hozott


Látta ezt JaHu

és megutálta bosszúságában

fiait s leányait,

kimondta, hogy elveti őket.


Így szólt: Elrejtem előlük arcomat,

Hadd lám, mi lesz a végük?

mert elforgató nemzedék ez,

fiak akikben hűség nincsen


Azzal ingereltek ők, ami nem isten,

hiábavalóságaikkal bosszantottak engem;

én pedig azzal ingerlem őket, a mi nem nép

bolond nép által bosszantom őket


Tűz lobban fel haragomban

és leég a Sír fenekéig,

elpusztítja a földet és termését,

és lángba borítja a hegyek alapjait


Elhalmozom őket bajokkal

nyilaimat rájuk fogyasztom


mikor éhségtől aszottak, láztól forrók,

és halálos járványtól sorvadtak lesznek

Ellenük küldöm a fenevadak fogát

a porban csúszók mérgével együtt


Kint fegyver gyilkol,

az otthonokban rettegés,

ifjat és leányt,

csecsemőt és aggastyánt


Azt mondom: Elfúvom őket,

kiírom emléküket a halandók közül


de tartok az ellenség gőgjétől,

hogy félreértik és azt mondják:

A mi hatalmas kezünk

és nem JaHVeH tette mindezt


Mily tanács nélkül való nép ez!

és nincs bennük értelem


Ha eszesek volnának,

megértenék ezt,

fontolóra vennék sorsukat:


Hogy üldözhet ezret egy,

és hogyan futamíthat meg kettő tízezret?

ha nem úgy, hogy Sziklájuk odaadta,

JaHu kiszolgáltatta őket


Mert az ő sziklájuk nem olyan,

mint a mi Kősziklánk,

ezt ellenségeink is tanúsíthatják


Szőlőtövük Szodoma szőlőtövéről való,

szőlővesszejük meg Gomora kertjéből,

szőlőfürtjeik mérges fürtök,

szemei igen keserűek


Boruk sárkányok mérge,

viperáknak kegyetlen epéje

Nincsen-é ez elrejtve nálam,

elpecsételve kincseim között?


Enyém a megtorlás és a visszafizetés

abban az időben, mikor majd meginog lábuk,

mert közel van veszedelmük napja

és az idők sietve elérkeznek


mert YaHVeH megítéli népét,

és megkönyörül szolgáin,

ha látja hogy fogytán erejük,

s védett és védtelen oda van


s így szól: Hova lettek isteneik?

A szikla amelyben bizakodtak?


Akik megették áldozataik zsírját,

és megitták italáldozatuk borát:

Kelljenek föl és segítsenek nektek

és oltalmazzanak titeket!


Lássátok, hogy én,

Én vagyok AZ!

és nincs más isten mellettem,

ölök és életre keltek,

sebesítek és gyógyítok,

és nincs aki kiszabadíthat kezemből


mert az égre emelem kezem

s mondom: Élek mindörökké!


Ha kiélezem fényes kardom,

érvényt szerzek a jognak,

bosszút állok ellenségeimen,

s megfizetek gyűlölőimnek


Nyilam vérrel részegítem,

és kardom hússal lakik jól:

elesettek és foglyok vérével,

az ellenség vezéreinek fejéről


Ti egek, ujjongjatok,

Istennek fiai, imádjátok!

Ti népek, ujjongjatok népével,

Istennek küldöttei, magasztaljátok hatalmát!

Mert megtorolja szolgáinak vérét,

Hasonlóval fizet ellenségeinek.

Bosszút áll gyűlölőin,

Népének földjét megtisztítja a bűntől

(és engesztelést ad az Ő népe földének).

Nincsenek megjegyzések: